rury do sprężonego powietrza - Aria-C

Wszelkie aluminiowe rury do sprężonego powietrza są poddawana szeregowi testów nad ich szczelnością, funkcjonalnością oraz możliwością modernizacji. Dla zachowania wysokiej szczelności rury uszczelnia się podwójnie co daje zabezpieczenie przed jakimkolwiek rozszczelnieniem w całym systemie. Profile HBS z łatwością można łączyć z AP bez żadnych konsekwencji w przepływie powietrza lub cieczy. Korzyściami ze stosowania rur HBS w instalacjach sprężonego powietrza są: szybka instalacja, łatwa rozbudowa, łatwość dokonywania przeróbek i dodawania nowych punktów odbioru i wiele innych.


Firma Inżyniersko - Handlowa "Aria-C"
skalna 4
60-113 Poznań
tel. +48 618343580