Twój Czas

Oferta ośrodka „Twój Czas” skierowana jest do bardzo szerokiego grona odbiorców. Jej specjaliści zapewnią kompleksową pomoc i opiekę osobom dorosłym, dzieciom, całym rodzinom czy małżeństwom. W zależności od rodzaju problemu, konieczne jest zastosowanie różnych metod i form psychoterapii. Jest to możliwe dzięki temu, że zespół Centrum składa się z fachowców rozmaitych specjalności. O szczegółach przeczytać można na stronie http://twojczas-psychoterapia.pl/. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacjami, które pozwalają ustalić, któremu specjaliście klient powinien zostać powierzony.


Twój Czas
ul. Marszałkowska 83 lokal nr 4
00-683 Warszawa
tel. 731 02 07 09